Konuşmacılar

CEREN YALIN

KoordinatörÖzgeçmiş

Gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans çalışmalarını Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ile PERGEL (Pozitif Ergen Gelişimi) programı üzerine yürütmüş, programı ve bilimsel ölçümlerini hazırlayan, test eden, ilk olarak uygulayan ve değerlendiren ekip içinde yer almıştır. Ardından, Positive Youth Development (Gençlikte Pozitif Gelişim) akımının öncülerinden Prof. Dr. Richard Lerner’ın araştırma laboratuarında (Institute of Applied Research on Positive Youth Development) doktora çalışmalarına başlamış, araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda proje geliştirme sorumlusu olarak görev yapmıştır. Dans yoluyla sosyal-duygusal gelişim programı Dancing Classrooms’un Türkiye’deki temsilcisidir. Şu anda, Sola Unitas Academy’de gençler için kariyer koçluğu programı İzotomi’nin araştırma ve uygulama koordinatörlüğünü yürütmekte, programın uzmanlık eğitimlerini ve öğrenci koçluğu eğitimlerini vermektedir. Akademide ayrıca, yoğunlaştırılmış beden-zihin atölyeleri serisi Dansola’yı yürütmektedir.

Konu Özeti

EĞİTİMDE POZİTİF BİR GELİŞİM ARACI OLARAK DANS


“İnsanlık tarihinin bilinen en eski kutlama biçimlerindendir dans. Hasat zamanının, düğünlerin, mevsim geçişlerinin dansları vardır antik uygarlıklarda, kendi bebeklik yıllarımızdaysa keşfedip öğrendiğimiz her şeye yaptığımız küçük bir dans. …Dans hem bir sanat hem de bir spordur. Sadece bedeni değil zihni de değiştiren, binlerce yıldır aktarılan genetiğimizin dönüşümsel bir parçasıdır.  … Beden ve zihnimiz bütünlüğümüzü oluşturur. Bu bütünlük dış dünyanın sınırlarını reddedebileceğimiz yegane sığınağımızdır. Dört duvar arasına konsak da, elimizde o vardır. Ve onun sınırsızlığı.” (“Dansola: Farkındalığın Ritmi” atölye tanıtımından)

Psikoloji bilimi, dansın fiziksel faydaların yanı sıra bilişsel ve sosyo-duygusal faydalarını da ortaya koymaktadır. Hafızanın güçlenmesinden depresyonun önlenmesine, dansın bireylerin esenliklerini arttıracak birçok fayda sağladığı artık yaygın kabul gören bir bilimsel bulgudur. Günümüzde, eğitimde de pozitif yaklaşımların benimsenmesine paralel olarak akademik başarının yanı sıra karakter gelişimi ve esenliğin sağlanması öncelikler haline gelmiştir. Dans, pozitif eğitim anlayışının temelinde yer alan bu çifte sarmalın her iki yönüne de dokunmaktadır. Dünya genelinde büyük popülarite kazanan Dancing Classrooms (Dans Eden Sınıflar) gibi programlar, akran zorbalığında azalma, okula aidiyet ve pozitif okul ortamı algısında artış sağlamış; hatta tarihsel olarak birbirlerini “düşman” olarak tanımlayan grupları birbirine yakınlaştırma ve evrensel barışı sağlama yolunda büyük başarılar kazanmıştır.

Dans, yetişen bireylerin ve onların gelişimlerinden sorumlu eğitimcilerin beden-zihin bütünlüğünü, tüm bu bireylerin bir arada uyum içinde varoluşunu desteklemek için oldukça basit ve eğlenceli bir araçtır. Düzenlenecek atölye çalışmasında, dansın pozitif eğitim ortamlarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu Türkiye özel eğitim camiasıyla bedensel olarak keşfedeceğiz. Atölye çalışması, farklı dans türlerinin aktif öğreniminin yanı sıra, bilimsel bulguların paylaşılmasını içermektedir. Katılımcılar, farklı birkaç dans türünün yanı sıra dansın birey ve grup üzerindeki etkisini bütünsel bir biçimde deneyimleyecektir.

VII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın