Konuşmacılar

Coşkun BAYRAK

Eğitim Fakültesi DekanıÖzgeçmiş

Ankara Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu’ndan sonra Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesinde Eğitim hazırlık, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Aynı alan da 1996 yılında doçent, 2001 yılında profesör unvanını aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

1983-86 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Fatih Eğitim Fakültesi ve Giresun Eğitim Yüksekokulunda meslek dersleri öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1986 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapmaktadır. Çeşitli yıllarda anabilim dalı başkan ve yardımcılığı, bölüm başkan ve yardımcılığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürlüğü görevlerinde bulunan Prof. Dr. Çoşkun BAYRAK halen Anadolu üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlık görevini yürütmektedir. Uluslararası hakemli dergilerde ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan çeşitli sayıda makaleleri, uluslararası ve ulusal kongre, sempozyumlarda sunulmuş bildirileri, kitaplarda 20’nin üzerinde bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük, danışmanlık ve araştırmacılık görevlerinde bulunmuş, 9’u doktora ve 19’u yüksek lisans olmak üzere çok sayıda lisansüstü tez yönetmiştir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde çeşitli dersler vermektedir.

Çalışmaları, öğretmen eğitimi, sınıf yönetimi, yönetim, liderlik, iletişim, motivasyon, eğiticilerin eğitimi, toplam kalite yönetimi alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Konu Özeti

Eğitimin Zenginliği: Farklılıklar


Temelde tüm toplumların eğitim sistemleri “Ne için eğitim?” sorusunu sorarak kurulurlar. Bu soru, bireylerin kendilerini geliştirmesi için mi, toplumsal değerleri koruması ve sürdürmesi için mi, endüstrinin gerektirdiği nitelikteki insan gücünün yetiştirilerek ülkenin kalkınmasında rol oynayabilecek liderleri mi? Yoksa “sormayan, sorgulamayan” sadece “kendi gemisini kurtarma” anlayışındaki bireylerin aldıkları eğitimle bir ömür geçirmesini sağlayan bir eğitim sisteminin inşasını yanıt verecek niteliktedir.

Farklılıkların farkında olmak demek, eğitimde herkese aynı eğitimin aynı yöntemlerle verilmesi yerine her bir bireyin yetenekleri ölçüsünde farklı eğitim olanaklarına ulaşması, yeteneklerini sonuna kadar kendisi için olduğu kadar diğer insanlar için de kullanabilmesinin önünü açmak demektir. Bu durumda öncelikle toplumun ve eğitim politikasını oluşturanların bu durumun farkında olması ve bu yöndeki kaynakların sunulması, var kaynakların bu yönde harekete geçilmesi ve farklılaştırılmış eğitimden yararlananların etkinliklere katılması, bu yöndeki girişimlere inanması gerekmektedir.

 

Eğitim sistemleri sonuç odaklı olarak değerlendirildiğinde karşılaştırmalarda sonuçlara bakarak yapılabilmektedir. Hâlbuki sonuçlar değerlendirilirken ve karşılaştırma yapılırken ülkelerin sahip oldukları öğretmenlerin özellikleri, öğrencilerin devam ettikleri okulların fiziksel yapıları ve düzenlemeleri, okula devam etme saatleriyle birlikte derslerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgileri ve hepsinden önemlisi de öğrencilerin sosyal, ekonomik durumları dikkate alınmalıdır. Okullarda farklıkları yönetebilen okul yöneticileri, farklılıkların farkında olan okulun öğretmenleri ve her şeyden önce ailelerin kendi değerlerinin farkında olmaları daha da önem taşımaktadır. Farklıkların bir zenginlik olarak değerlendirilebilmesi için okul çeşitliliğine gidilmesi kaçınılmazdır. Okul çeşitliliği bireysel ayrımcılığı ve avantajı öne çıkartan bir yapıdan daha çok her bir özelliği değerlendiren ve işe koşan bir yapıda olması gerekir.

VIII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın