Konuşmacılar

Göksu GÖZEN

Öğretim ÜyesiÖzgeçmiş

Yrd.Doç.Dr. Göksu Gözen, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı’nı, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı Yüksek Lisans programını ve 2007 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı Doktora programını tamamlamıştır. 2001-2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü’nde görev yapmıştır ve 2011 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 2014-2015 yılları arasında İtalya’da bulunan Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi’nde çocukların yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi konusunda kültürlerarası araştırmalar yapmak üzere misafir öğretim üyesi olarak bulunan araştırmacının akademik ilgi alanlarını; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarına ilişkin ölçme araçları ve psikolojik test geliştirme çalışmaları, test puanlama yöntemleri, üst düzey düşünme becerilerinin disiplinler arası sanat ve tasarım etkinlikleri ve dijital öykü anlatımı yaklaşımıyla geliştirilmesi ve değerlendirilmesi uygulamaları ve eğitim sürecinde proje-tabanlı öğrenme ve performans değerlendirme yaklaşımına dayalı uygulamalar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra eğitsel ve psikolojik testlerin etik kullanımı alanında da çalışmaları bulunmaktadır.

Konu Özeti

Eğitimde Ölçme-Değerlendirme Araç ve Tekniklerinin Bireysel Farklılıkları Yansıtmak için Kullanımı


Bireysel farklılıklardan yola çıkılarak öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için öğrenme içeriğinin, sürecinin ve/veya ürünlerinin öğrencilerin hazırbulunuşluğuna, ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine göre tasarlanması, eğitim-öğretim sürecinin temel ihtiyaçlarından biridir. Bu doğrultuda öğrenciyi merkeze alan bir eğitim-öğretim süreci, sürecin planlanması aşamasından başlayarak, sadece ders içeriklerinin değil, aynı zamanda materyallerinin ve yalnızca sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının değil, ev çalışmaları da dâhil olmak üzere tüm ölçme-değerlendirme süreç ve araçlarının bir bütünlük içinde farklılaştırılmasını gerektirir. Değerlendirme, farklı zamanlarda ve farklı ortamlarda birden fazla kaynağa dayanarak öğrencilerin ne bildikleri ve ne yapabildikleri hakkında bilgi/kanıt toplama (gözlem yapma), toplanan bilgileri kaydedip düzenleme ve yorumlama sürecidir. Öğrencilere uygun görevlerin verilmesi, esnek gruplama ve sürekli değerlendirme ögeleri ile karakterize edilen öğretimde ön değerlendirme, süreç değerlendirme ve ürün değerlendirme etkinliklerini kapsayan farklılaştırılmış değerlendirme ise bir öğrencinin ne öğrendiği, nasıl öğrendiği ve öğrendiklerini nasıl sergilediği/uyguladığı/davranışa dönüştürdüğünün aynası rolünü üstlenir.

VIII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın