Konuşmacılar

Hasan Said TORTOP

Özel Eğitim Bölüm BaşkanıÖzgeçmiş

Hasan Said TORTOP yüksek lisans ve doktorasını fen ve fizik eğitimi alanında yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezleri’nde 3 yıl eğitmenlik yapmıştır. 2011 yılı ağustos ayında Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Yard.Doç. olarak göreve başlamıştır. 2013 yılında Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurmuştur. 2014 yılında doçent olmuştur. Aynı yıl Türkiye’de üstün yeteneklilerin eğitimi alanında ikinci dergi olan Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi’ni kurmuş ve editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca halen Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanları Eğitimi Dergisi (jegys.org) ve Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi’ni (jgedc.org) kurmuş ve halen editörlüğünü yapmaktadır. Üstün Zekâlılar Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modelleri, Üstün Yetenekler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı ÜYÜKEP Model,  Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanı Yetişiyor: Bilim ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Yapıyor adlı kitaplarını yayınlamıştır. 3 yıl boyunca üstün yetenekliler için kendinin geliştirdiği Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) Modeli’ni koordine etmiştir. Üstün yetenekliler eğitimi ile ilgili çok sayıda makalesi ve projesi bulunmaktadır. Çalışma alanları,  öğretmen eğitimi, bilim eğitimi, yenilenebilir enerji eğitimi, üstün yetenekliler eğitimi, farklılaştırılmış öğretim, STEM eğitimi şeklindedir.

Konu Özeti

Yetenek Gelişimi Odaklı Farklılaştırılmış Öğretim


Farklılaştırılmış öğretim, gelişmiş ülkelerin eğitimde tercih ettikleri trend bir akımdır. Bireysel farklılıklara yönelik öğretim programlarının uyarlanması farklılaştırma olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bireysel farklılıklar öğrenme stilleri, hazırbulunuşluk, ilgi, çalışma stilleri gibi özelliklerdir. Bireysel farklılıklara göre farklılaştırmanın sadece akademik başarılarını desteklemesi yanında yetenek gelişimini de desteklenmesi oldukça önemlidir. Yetenek gelişimi odaklı 21 farklılaştırılmış öğretim stratejisi ve 10 müfredat farklılaştırma modeli genel çerçeveleri ve pratikte nasıl uygulanacağı açıklanacaktır. Bu trendin eğitimci ve aileler tarafından özümsenmesi eğitim kalitemiz açısından oldukça gereklidir. Bu sunumda ayrıca yetenek gelişimi odaklı farklılaştırılmış öğretimin yeni nesil öğretimsel uygulamalarda ne şekilde yer alması gerektiği ile ilgili öneriler sunulacaktır.

VIII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın