Konuşmacılar

Lia YUANİDİ GÜRÜN

Psikolog / Aile ve Çift TerapistiÖzgeçmiş

Fener Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır.

Kariyerinin ilk 3 yılında da özel eğitim alanında psikolog ve eğitim koordinatörü olarak calışmış özellikle otizmli çocuklar üzerinde uzmanlaşmıştır. Aldığı birçok eğitimle çocuk gelişimi üzerine çalışan ve okul psikoloğu olarak kariyerine devam eden YUANİDİ GÜRÜN, İstanbul Üniversitesi'nde Aile ve Çift Terapisi eğitimini de tamamlamış ve bu alanda terapist olarak  çalışmalarını devam ettirmiştir.

2010 yılından bu yana, “Okul Temelli Olumlu Davranış Geliştirme Yaklaşımı ve Müdahale Yöntemleri” EUROPBS (Positive Behavior and Intervention Support) programında eğitim koçu ve yurtdışı temsilcisi olarak görev alan YUANİDİ GÜRÜN, programın yurt içi ve yurtdışı eğitim ve seminer faaliyetlerini devam ettirmekte, ayrıca programın İstanbul ve Türkiye genelindeki okullarda uygulanması ve yaygınlaşması üzerine eğitim programları uygulamaktadır. 

Konu Özeti

OLUMLU YAKLAŞIM, OLUMLU OKUL İKLİMİ


Günümüzde, öz farkındalık, çevre farkındalığı, iletişim, liderlik, takım çalışması, çatışma ve problem çözme becerisi gibi kazanımların önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Buna bağlı olarak, çocuk ve gençlerin ailelerinden sonraki ikinci önemli sosyalleşme ve etkileşim ortamlarının okulları olmasından dolayı öğrencilere akademik başarının yanı sıra, temel yaşam becerisi kazandırmak eğitim kurumlarının en temel hedeflerinden biri olmalıdır.

Geleneksel yaklaşımda, öğrenciye ne yapması gerektiği değil de ne yapmaması gerektiği öğretilmektedir. Dolayısıyla, istem dışı da olsa, olumsuza odaklanılmış olmaktadır. Ancak araştırmalar göstermiştir ki yaptırıma dayalı disiplin yaklaşımı öğrencilerde öfkeye, giderek artan davranış bozukluklarına, yıkıcılığa, okuldan kaçmaya ve hatta okulu terk etmeye kadar varabilmektedir. Sağlıklı ve olumlu okul iklimi yaratmak, okul genelinde öğrenci, öğretmen ve veli ile oluşturulan uzun süreli ilişki kurmaya, ortak değerler oluşturmaya, takım çalışmasına ve proaktif bir tutum izlemeye dayalı bir yaklaşımdır. Öğrencilerimizi yetiştirirken arzu edilmeyen davranışları geleneksel metotlarla çözmek ve yaptırıma dayalı yöntemler uygulamak yerine beklenen davranışı benimsetmek, bu davranışı öğrenebilecekleri ortamları yaratmak ve farkındalıklarını geliştirmek önceliğimiz olmalıdır. Bu bağlamda biz eğitimciler olarak temel amacımız; öğretmen-öğrenci-yönetici ve aile eğitimlerini uygulamalı ve sistemli bir program haline getirerek okul genelinde olumlu okul iklimi yaratmaktır.

VII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın