Konuşmacılar

Mehmet GÜLTEKİN

Öğretim ÜyesiÖzgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN, Kütahya’nın Gediz ilçesinde doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim alanında 1990 yılında yüksek lisansını, 1997 yılında da doktorasını tamamladı. 1997 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent, 2014 yılında da profesör oldu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde araştırma görevlisi olarak mesleğe başlayan Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne geçti ve 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında  görevlendirildi. Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN halen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN, sınıf öğretmenliği alanında lisans ve lisansüstü dersler yürütmekte; eğitimde program geliştirme, öğretmen yetiştirme, ilkokul programları ve hayat bilgisi öğretimi konularında çalışmalar yapmaktadır.

Konu Özeti

İLKOKULDA FARKLILIKLAR ÜSTESİNDEN GELİNEMEYECEK BİR ZORLUK DEĞİLDİR: ÖĞRETİMDE BİREYSEL FARKLILIKLAR


Öğretimde temel ilkeler bulunmaktadır ve bu ilkelerden en temel ve öncelikli olanı da bireye/öğrenciye göre öğretim ilkesidir. Başka bir deyişle öğrenciye göre öğretim ilkesi, öğretimde bireysel farklılıklar ilkesini temel almaktadır. Kuşkusuz bireysel farklılıklar; bireye saygıyı, bireye duyarlılığı, bireyi önemsemeyi ve bireyi olduğu gibi kabul etmeyi içermektedir. Ancak bireysel farklılıklara dikkat etmek çok da kolay olmamaktadır. Eğitimin paydaşları bireysel farklılıklara inanmaktadır; ancak bu paydaşların bireysel farklılıkları algılama şekli ve uygulamaları birbirinden farklılık göstermektedir. Bugün hangi anne baba çocuğunu olduğu gibi kabul edebilmektedir? Hangi okul yöneticisi Çocukların bireysel farklılıklarına yeterince duyarlık göstermektedir? Hangi öğretmen tümüyle bireysel farklılıklara uygun bir öğretim gerçekleştirebilmektedir? Bu nedenle; eğitimin paydaşlarının bireysel farklılıklara yönelik algılarında ortak bir anlayışa çok ciddi ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun ötesinde özellikle öğretimde bireysel farklılıklara yer veren bir öğretim anlayışına daha da büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Aslında öğretimde bireysel farklılıkları dikkate almak ve öğretimi bireysel farklılıklara göre yürütmek çok da zor değildir. Ancak, özellikle ülkemizde bireysel farklılıklara yeterince dikkat ettiğimizi söylemek de olanaklı değildir.

Öğretimde bireysel farklılıkları dikkate almak, öğrencilerin öğrenme stillerine dikkat etmeyi ve öğretimde bireysel farklılıkları dikkate alan öğretim yaklaşımları kullanmayı gerekli kılmaktadır. Öğretmenlerin, öğretimde bireysel farklılıkları dikkate alabilecekleri birçok öğretim yaklaşımı bulunmaktadır.  Ancak bu yaklaşımlardan bazıları öğrencilerin bireysel farklılıklarına hitap etme bakımından diğerlerinden ayrılmaktadır. Bunların ortak özelliği öğretimi bireysel farklılıklara göre planlama ve düzenleme olanağı vermesidir. Bu sunuda öğretimi bireysel farklılıklara göre planlama ve düzenleme olanağı veren “Farklılaştırılmış Öğretim”, “Basamaklı Öğretim” ve “ Çoklu Zeka Kuramı” üzerinde durulacaktır. Bu yaklaşımların benzer ve ortak yönleri irdelenecek, uygulama koşullarına değinilecektir. Ayrıca, sunuda öğretimi bireysel farklılıklara göre yürütmede sınıf öğretmenlerinin dikkat etmeleri gereken hususlar üzerinde durulacaktır.

Sununun Alt Başlıkları

  • Öğretimi Etkiyen Etmenler
  • Öğretimde Bireysel Farklılıklar
  • Farklılaştırılmış öğretim
  • Basamaklı Öğretim
  • Çoklu Zekâ Kuramı
  • Bireysel Öğretim Programlarına Doğru

VIII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın