Konuşmacılar

Mustafa AKILLI

Öğretim ÜyesiÖzgeçmiş

Dr. Mustafa Akıllı, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ABD’nde tamamlamıştır. Lisansüstü öğrenimi boyunca Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde çalışmış olan Akıllı, 2012 yılında Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. 2016 yılı itibariyle Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümünde Fen Eğitimi alanında, özellikle üç boyutlu bilgisayar modelleri, çevre eğitimi ve fen bilimleri öğretmeni yetiştirilmesi konularında çalışmalarını yürütmektedir.

Konu Özeti

Fen Deneylerini Değerlendirme Süreci Farklılaştırılabilir mi? Öğrenci Tutum ve Motivasyonları Açısından İnceleme


Farklılaştırılmış öğretimin bireylerin; akademik ders başarılarına, akıl yürütme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerine, öz-yeterlik algısı, tutum, hoşlanma, isteklendirme gibi öğrenmeyi etkileyen duyusal faktörlere ve hayal güçlerini kullanma becerilerine ve yaratıcılıklarına, olumlu katkı yaptığı bir çok kez farklı kişiler tarafından dile getirilmiştir.  Fen bilimleri dersleri açısından farklılaştırılmış öğretim uygulamalarına göz atılırsa, fen bilimleri derslerinin artık “daha çok uygulama” üzerine geliştiği söylenebilir. Ayrıca bu tip uygulamaların öğrencilerin daha başarılı olmalarına ve asıl amaç olan yaparak-yaşayarak öğrenme düşüncesine daha uygun olduğunu ifade edilmektedir. Fen bilimleri derslerinde uygulamanın ve uygulama için farklılaştırılmış öğretim süreçlerinin önemi düşünüldüğünde iki konunun harmanlanmasının gerekliliği de ortaya çıkmaktadır.

 

Değerlendirme aşamasında, öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını ve not almayacaklarını bilerek özgürlüklerini ortaya çıkarabilecek farklılaştırılmış etkinliklere dahil edilmelerinin de ayrıca önemli olduğu bilinmektedir. Bu tip bir etkinlik programının öğrencilere duyuşsal açıdan ne kadar katkı sağlayabileceğinin bir örneği bu çalışma kapsamında ortaya konmaya çalışılmıştır.

VIII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın