Konuşmacılar

Nilüfer KAHRAMAN

Öğretim ÜyesiÖzgeçmiş

1993’te Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bölümünü bitirdi. 1994’te, Ulusal bir sınavla Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu’nu kazandı. Yüksek lisans derecesini (1997) Eğitimde Psikolojisinde Araştırma Teknikleri alanında Pittsburgh Üniversitesi’nde (Pensilvanya, Amerika) yaptı. Eğitimde Ölçme ve İstatistik alanında Florida Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı Doktora çalışmasını (2001), “Çok boyutlu cevap verilerinin tek boyutlu madde tepki kurami modelleri ile temsili” adli doktora tezi ile tamamladı.

2001-2005 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak ders verdi. 2005-2006 yıllarında Leuven Üniversitesi’nde (Belçika) ölçmede çok-seviyeli istatistiksel modeller üzerine doktora sonrası araştırmalar yaptı. 2006-2013 yıllarında Amerika’da hekim adaylarının yeterliliğini test etmede kullanılan aşamalı testlerin kalite kontrolünden sorumlu olan Ulusal Hekimler Birliği’nde (Filedelfiya, Amerika) çalıştı. 2013’te Türkiye’ye dönerek TUBITAK Türkiye’ye dönüş bursu ile Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışmaya başlayan ve 2014 yılında kendisine doçentlik unvanı verilen Dr. Kahraman, 2014 yılından itibaren Gazi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesidir.  

Kendisi çok boyutlu test verilerini tek boyut için özetlemede, performansa dayalı ölçme araçlarının kalitesini kuram temelli ölçme modelleri ile çalışmada ve standart testlerin hız testi olma durumlarını modellemede kullanılabilecek yeni psikometrik yaklaşımlar üretmiştir.

Konu Özeti

Bireysel Faklılıkları Değerlendirilmede Bütünleşik ve Boylamsal Yaklaşımlar: Duygu Cetveli Uygulaması Örneği


Sosyal-duygusal yeterliliklerin öğrenme yaşantılarını anlamlandırmada önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Ancak öngörülen bu rolün düzeyi, bilişsel yeterliliklerle olan ilişkisi ve süreçsel işleyişi Eğitim ve Psikoloji alanında uygulamada toplanan veriler ile henüz çok da tutarlı bir şekilde tespit ve teyit edilememektedir. Çok-boyutlu ve boylamsal bir ölçme modeli olarak tasarlanan Duygu Cetveli çalışması bu gereksinimden doğmuştur. Çalışma ile cevap aranan sorular şunlardır: Motivasyon, dayanıklılık gibi duyuşsal özellikler açısından bireyler birbirlerinden ne kadar farklıdır? Bu farklılıklar zamanla ne kadar değişmektedirler? Öğrenme eğilimleri açısından bakıldığında, farklı öğrenci ve öğretmen profilleri var mıdır?

 

Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğretmen adayları üzerinde yapılan ve halen devam etmekte olan uygulamanın bazı bulgularını örneklendirmek üzere bireylerin (1) uyku alışkanlıkları ve genel iyi-oluş düzeyleri ve (2) yaşadıkları ciddi zorluklar ve sonrası sergiledikleri dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelendiği iki ayrı çalışma paylaşılacaktır. Öğrenme çıktılarını iyileştirmek için yapılan girişimlerin başarılı olabilmesi için çok-boyutlu ve izlemeye yönelik AR-GE çalışmalarına dayanarak yapılandırılmasının getireceği avantajlar tartışılacaktır.

VIII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın