Konuşmacılar

Pınar ARSLAN

PsikologÖzgeçmiş

2007 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden mezun oldum. Ardından Koç Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisansımı tamamladım ve sivil toplumda, ebeveynler ve öğretmenlerle çalışmak istediğime karar verdim. 2009 yılından 2016 Aralık ayı başına kadar Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda eğitim sorumlusu olarak çalıştım. Program geliştirme, uzun ve kısa süreli eğitim uygulama, master eğitimcilik, süpervizyon konularında sorumluluklar aldım. Bu sürede yüzlerce öğretmenle birlikte çalışma fırsatım oldu. İletişim, çocuklarla çalışmak, geribildirim süreçleri ilgilendiğim alanlardandır. Yanı sıra, cinsiyet eşitliği, farklılıklara saygı konularında da çeşitli eğitim içerikleri geliştirip uyguladım. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans Programı’nda staj ve tez aşamasındayım ve çalışmalarımı serbest danışman ve eğitimci olarak sürdürmekteyim. 

Konu Özeti

Eğitimde Olumlu Niyet ve Beceri / Çalıştay - Eğitimde Karşılıklılık  / Panel


Eğitim en temel olarak bir alışveriş süreci olarak düşünülebilir.  Bu alışverişte ilk akla gelen bir öğreten ve öğrenen olmasıdır. Ancak demokratik, olumlu, karşılıklı ve herkesin etkin olduğu bir eğitim ortamında; bir süre sonra kendiliğinden, doğal bir şekilde karşılıklı duygu, düşünce ve davranış etkileşimleri gerçekleşir. Bir başka deyişle demokratik bir eğitim ortamında sadece öğrenci değil öğretmen de öğrenir. Bunu sağlamak için ise eğitimcinin hem niyetinin demokratik hem de becerilerinin bu niyete hizmet etmesi gerekir.  Dolayısıyla,  eğitimcinin fırsatları demokratik olarak sunmaya, kendisinin ve kaç yaşında olursa olsun katılımcıların özerk (otonom) olmalarına izin vermesi,  uygun şekilde geribildirim almaya ve vermeye açık olması, eğitim sürecinin içinde olmaktan heyecan duyması gerekir.  Kısaca eğitimde olumlu yaklaşım için eğitimci ve katılımcının; kendiliğinden/doğal (spontan), bilinçli ve içten/samimi olması önemlidir.

Bu bağlamda bu atölyede aşağıdaki başlıklar okulda, öğretmen, veli, öğrenci boyutları dikkate alınarak çeşitli yöntemler ve yaklaşımlar oyun, alıştırma, vaka tartışmaları ile  sunulacaktır:

  • Eğitimde “+,+” ilişki: Eğitimci ve katılımcı arasında iki tarafın da zihinsel ve ruhsal olarak güvende, etkin olmalarını sağlayan yaklaşım ve yöntemler,
  • Geribildirim yöntem ve teknikleri: Öğretmen, veli, öğrenci ilişkilerinde yapıcı ve yıkıcı eleştiri, takdirin tanımı yapılır. Olumlu ve etkili geribildirim için otantik, duruma uygun ve empatik geribildirim alışverişi için yöntem ve yaklaşımlar sunulur.

 

Eğitimde Karşılıklılık  / Panel

Eğitim sürecinde karşılıklılık iki tarafında etkin ve kendisi gibi olabildiğinde verimli ve heyecanlı bir alışverişten bahsedilebilir. Bu nedenle eğitimcinin ve katılımcının kendiliğinden/doğal, bilinçli/farkında ve içten bir alışverişe girmesi önemlidir. Karşılıklılığın sağlanması için; merakları cevaplamak, merak-heyecan uyandırabilmek,  ihtiyaçları gidermek, istekleri duyabilmek gerekir. Panelde yukarıda bahsedilen noktaların hayat geçirilmesi için yapılabilecekler ele alınacaktır.

 

VII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın