Konuşmacılar

Ruhan KARADAĞ

ADYU Üniv. Eğt.Fak.Tem.Eğit.Böl.BaşkanıÖzgeçmiş

Doç. Dr. Ruhan KARADAĞ, 2001 yılında Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği alanında lisans, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümünde yüksek lisans, 2010 yılında da Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümünde “İlköğretim Türkçe Dersinde Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Uygulanması: Bir Eylem Araştırması” başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yardımcı doçent doktor olarak çalışmaya başlayan Dr. KARADAĞ, 2015 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı kararı ile doçent unvanı almıştır. 2011-2017 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Karadağ, yine aynı enstitüde 7 yıl dergi editörlüğü gerçekleştirmiştir.

 

2008-2010 yılları arasında başta Japonya ve Hong Kong olmak üzere uluslararası platformlarda farklılaştırılmış öğretim konusunda çeşitli bildiriler sunmuştur. Başlıca çalışma alanları farklılaştırılmış öğretim, öğretmen eğitimi, temel eğitim ve okuma yazma öğretimi olan Dr. Ruhan KARADAĞ’ın bu alanlarda uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çeşitli yayınları bulunmaktadır. Son yıllarda farklılaştırılmış öğretim konusunda karşılaştırmalı araştırmalar gerçekleştirmiş, bu konuda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler sunmuş ve çeşitli makaleler yayınlamıştır. Dr. Karadağ, 2016 yılından itibaren Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Konu Özeti

YOLCULUĞA HAZIR MIYIZ?: FARKLILAŞTIRMAYA YÖN VEREN ROLLER VE ETKİLİ UYGULAMA İÇİN YOL HARİTASI


Çeşitli öğretim uygulamaları yoluyla, öğrencilerin etkin katılımını sağlayan ve performanslarını artıran farklılaştırılmış öğretim son yıllarda öğretim uygulamalarında oldukça sık kullanılan kavramlardan biridir. Öğ­retim programının içerik, süreç ve ürün boyutunda çoklu yaklaşımlar sunan farklılaştırılmış öğretim, bu yolla öğretmenlerin her öğrenciye ulaşmasına olanak sağlayan bir öğretim yaklaşımı olarak algılanmaktadır. Farklılaştırılmış öğretim, sınıf uygulamaları ile okul dışındaki yaşam arasında bağlantı kurarak, öğrenilenlerin daha anlamlı ol­masını sağlamaktadır. Ancak bu öğrenme yolculuğunda birtakım rol ve sorumlulukların yerine getirilmesi ve yolculuğun başarılı bir biçimde tamamlanması için etkin bir yol haritasına gereksinim duyulmaktadır. Farklılaştırma yolculuğuna bulunduğumuz yerden (Türkiye’deki uygulamalardan ve araştırma sonuçlarından) başlayarak varmak istediğimiz hedefi tespit etmek ve farklılaştırma yolculuğunda bize eşlik edenlerin (öğretmenler, veliler, okul yöneticileri, yükseköğretim kurumları vs.) sahip olması gereken rol ve sorumluluklar aktarılacak ve buna dayalı olarak farklılaştırmada kullanılabilecek etkili stratejilere ilişkin bilgiler verilerek bir yol haritası çizilecektir.  

VIII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın