Konuşmacılar

Seval ORAK

Sınıf ÖğretmeniÖzgeçmiş

2005 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğini bitirdikten sonra, Osmangazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Dört yıldır Bursa Yönder Okullarında proje koordinatörü ve “Mutlu Öğrenen Mutfağı” nın sınıf öğretmeni olarak görev aldıktan sonra İstanbul Ataşehir Yönder Okullarına kurum içi geçişim gerçekleştirilmiştir. On iki yıldır çeşitli devlet ve özel kurumlarda sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım. Uluslararası bilimsel platformlarda sunduğum, sahadaki deneyimlerimle akademik alt yapıyı birleştirdiğim pek çok özgün çalışmalarım, makale ve tam bildirilerim mevcuttur. Hem merkezi sınavlarda başarılı olmaya, hem üst düzey beceri kazandırmaya yönelik, Z kuşağının ilgisini çeken, kazanım odaklı özgün stratejiler geliştirerek öğrenme sürecini zenginleştiriyorum. Devlet ve özel üniversitelerde öğretmen adaylarına konferans vermekteyim. EYUDER Derneği üyesiyim. Dört tam bildirim ve bir makalem yayınlanmıştır. EKİP (Eğitimde Kalite İşbirliği Platformu) ailesine Mayıs 2017’ de eğitim danışmanı olarak dahil oldum. Düşlediklerini sahada gerçekleştiren bir öğretmen olarak amacım; EKİP’ te ülkemizin en iyi eğitim danışmanlarıyla iş birliği halinde çalışarak, kaliteli eğitim anlayışımızla, özündeki değerleri yitirmeden çağın gerisinde kalmayacak öğrenenler yetiştirmeye kılavuzluk etmektir. EKİP bünyesinde STEM, girişimcilik, düşünme becerileri, sanat dallarıyla ölçme değerlendirme, tasarım odaklı düşünme, sınıfta astronomi ve uzay farkındalığı yaratma gibi kişisel ve mesleki gelişim atölyeleri tasarlayıp, meslektaşlarıma sunmaktayım.

Konu Özeti

DİSİPLİNLER ÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE FARKLILAŞTIRILMIŞ OTANTİK DEĞERLENDİRME ATÖLYESİ


Atölyenin Amacı:

  • Öğretmenlerin otantik değerlendirmeye yönelik farkındalıklarını artırmak,

 

  • Öğretmenlerin disiplinler üstü becerilere yönelik bilgi ve farkındalığını artırmak,

 

 

  • Öğretmenlerin “Petroglif, fabl, besin sanatı, somut şiir, karaoke, mandala, tuluat, origami” gibi çoklu zekâya hitap eden unsurlarla destekli otantik değerlendirmeler kullanarak, öğrenenlerin disiplinlerüstü becerilerini( analiz, sentez, diyalektik düşünme, üstbiliş…) geliştirmesine olanak sağlamak

 

  • Uygulama ağırlıklı bir atölye yaparak, öğretmenlerin farklılaştırılmış otantik değerlendirmeyle disiplinlerüstü becerileri nasıl geliştireceklerini deneyimlemelerini sağlamak.

 

Hedef kitle: İlkokul öğretmenleri ve ortaokul 5. Sınıf derslerine giren tüm branş öğretmenleri

 

Atölye içeriği:

Disiplinler Üstü Beceriler

Otantik Değerlendirme

Farklılaştırılmış Otantik Değerlendirme Araçlarıyla Disiplinler Üstü Becerilerin Kazandırılması Teori ve Uygulama

Derslerde Otantik Değerlendirme ve Farklılaştırma

Atölyedeki Hedef Kitleyi Atölye Sonunda Otantik Değerlendirme Yöntemiyle Değerlendirme

VIII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın