Konuşmacılar

Sonnur ÖZEL

Öğretmen Akademisi VakfıÖzgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Lisans çalışmasını 2001 yılında, Yüksek Lisans çalışmasını ise yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İnternet Tabanlı Ölçme Uygulamalarının Başarı Puanlarını Yordama Gücüne İlişkin Bir Çalışma” başlıklı tezi ile 2006 yılında tamamladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Ölçme Değerlendirme Uzmanı olarak başladığı mesleki yaşamına, çeşitli özel okullarda Ölçme Değerlendirme Uzmanı olarak devam etti.

Halen Öğretmen Akademisi Vakfı’nda Uzman Eğitimci ve Ölçme Değerlendirme Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Konu Özeti

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI SINIF


Toplumsal cinsiyet, kadınların ve erkeklerin toplum içindeki rollerine, sorumluluklarına, sınırlılıklarına ve ayrıcalıklarına işaret eder.

Eşitlik, ayrımcılığa izin vermeyen, bireylere potansiyelleri dâhilinde her şeyi yapabilme olanağının güvencesini veren bir araçtır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği hak ve özgürlüklerde, fırsatları kullanmada, kaynaklara ve hizmetlere erişimde ve yararlanabilmede bireyin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğramamasıdır.

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği kendiliğinden değil, planlı çabaların sonucunda sağlanır. Eşitsizliğe karşı duyarlılık, ayrımcılığa karşı olmak, öncelikle aile ve sonrasında ilk sosyalleşme ortamı olan okullarda kız ve erkek çocukların bu bilinçle yetişmeleri ile mümkündür.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir sınıf ortamı oluşturmak, öğretmenin insan hakları konusuna verdiği önemin değerli bir parçasıdır.

Öğretmen, kız ve erkek öğrencilerine toplumsal roller açısından ayrımcılık yapmadan ne kadar bilinçli yaklaşır ve bu konuda adalete dayalı bir eşitlik ortamını oluşturarak; kendisi de model olur ise, ön yargı/ kalıp yargılardan uzak, farklılıklara saygı duyan ve herkesi “önce insan olarak” değerlendiren nesiller yetiştirir.

 

  1. ATÖLYENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaç:

Katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bilgilerinin arttırılmasını sağlayarak kız ve erkek öğrencilerine yönelik tutumları ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.

Hedefler:

Bu atölyeyi tamamlayan katılımcılar;

  • Toplumsal cinsiyet ile ilgili kavramları tanır.
  • Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının altında yatan değer, inanç ve bakış açılarının yazılı ve sözlü araçlarla gündelik yaşamdaki etkisini görür.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir sınıf ortamı oluşturmanın insan hakları çerçevesindeki önemini kavrar.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve olumlu sınıf oluşturmanın ip uçlarını edinir.

VII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın