Konuşmacılar

Yrd. Doç. Dr. Hatice ERGİN

İstanbul ÜniversitesiÖzgeçmiş

Lisans eğitimini 1989   yılında   İstanbul   Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Bölümü’nde tamamladıktan sonra 1997 yılında yükseklisans ardından 2004 yılında İletişim Becerileri Eğitim Programının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi konulu araştırması ile doktora eğitimini tamamladı. Okul öncesi dönem çocuklarının iletişim becerilerinin geliştirilmesi, öğretmen-öğrenci iletişimi, dikkat ve dinleme becerileri eğitim programı, duyguları kontrol edebilme, eşlerarası iletişim çatışmaları, problem çözme ve problem kurma becerileri ile bilişsel işlevler arasındaki ilişkiler konularında  ulusal ve uluslararası dergilerde ve bilimsel toplantılarda sunulan ve yayınlanan araştırmaları ve makaleleri bulunmaktadır. Öğretmenlere, anne-babalara ve velilere yönelik olarak iletişim ve sorun çözme becerileri ile ilgili eğitim programları ve seminer çalışmalarını yürütmektedir. Eğitim Fakültesi’nde; lisans, yükseklisans ve doktora düzeyinde Etkili İletişim Becerileri, Davranış Bozuklukları, Rehberlik, Eğitim Psikolojisi derslerini vermekte olan Ergin halen İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Konu Özeti

OKUL ORTAMINDA ÇOCUKLARLA KURULAN OLUMLU İLETİŞİMİN ONLARIN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ


Her çocuk farklı gelişim özelliklerine sahiptir. Okul ortamında bazı çocukların akran ilişkilerinde güçlükler yaşadığını, bazılarının bilişsel işlemlerde, bazılarının duygularını kontrol etmede, duygularını düzenlemede, duygularını ifade etmede, empati kurmada zorluklar yaşadıklarını fark ederiz. Öğrencilerimizde olumlu davranışları geliştirmek, istenmeyen davranışlarla da başaçıkmak için onlara neyi nasıl ifade etmeliyiz? Onlara yapmamaları gerekenleri değil yapmaları gerekenleri nasıl söylemeliyiz? Bu oturumda “Koşma” yerine “yavaş yürü”, “bağırma” yerine “sessiz olalım”, “parmağını kaldırmadan konuşma” yerine “lütfen parmağımızı kaldırarak söz hakkı alalım” veya “ayağa kalkma” yerine “lütfen oturalım” demenin öğrencilerin davranışlarını değiştirmedeki etkililiği örneklerle ele alınacaktır. Olumlu iletişimin; konuşma, dinleme, çatışma çözme gibi becerilerin gelişimi üzerindeki etkililiği tartışılacaktır. Sınıf içinde veya dışında öğrenci ile iletişim kurarken öğretmenlerin, olumlu dili kullanabilmeyi bir  beceriye nasıl dönüştürülebilecekleri ve bunu tüm hayatlarına nasıl genelleyebilecekleri ele alınacaktır.

VII. Temel Eğitim Sempozyumu

Sempozyumumuz ile ilgili merak ettikleriniz için sağ taraftaki yardım butonuna tıklayabilir yada bilgiislem@tozok.org.tr mail adresine mail atabilirsniz.
Yardım almak için tıklayın